image

Over MSB Peelland­

De vrijgevestigde medisch specialisten die in diverse maatschappen werkzaam waren binnen het Elkerliek ziekenhuis hebben zich sinds januari 2012 verenigd in het collectief Stafmaatschap. Vanaf 2019 gaat dit collectief verder onder de naam Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Peelland. MSB Peelland bestaat uit 15 Organisatorische Eenheden met 85 medisch specialisten.

Samenwerkingsovereenkomst
MSB Peelland levert diensten en inzet in onder andere het Elkerliek Ziekenhuis in de mate en kwaliteit zoals omschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Er wordt in de samenwerking met diverse partijen moderne en kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd, waarbij, waar mogelijk, de nieuwste medische ontwikkelingen worden toegepast. MSB Peelland is verantwoordelijk voor het leveren van de juiste zorg; op maat en persoonlijk.

image

Missie

Om de best mogelijke menselijke zorg te bieden, kiezen wij voortdurend voor innovatie waar mogelijk, voor wetenschappelijke doorontwikkeling en als vanzelfsprekend voor het nastreven van kwaliteit en veiligheid.

Opleiding en doorontwikkeling

Om de beste medisch specialisten aan te trekken, biedt MSB Peelland talentvolle professionals de mogelijkheid om zich optimaal te blijven ontwikkelen en te ontplooien. Hiervoor bieden wij hen de ruimte voor het scholen en begeleiden van artsen in opleiding, de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten in samenwerking met huisartsen en paramedici en voor het volgen van cursussen en het bezoeken van congres. Ook organiseren we onze jaarlijkse ‘Grande conference’, waarin medisch specialisten en huisartsen zich gezamenlijk buigen over diverse onderwerpen.

Doorontwikkeling
Ook stimuleren wij de doorontwikkeling van ondersteunend personeel, zodat we over een groeiend aantal verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen beschikken, die de medisch specialisten ontlasten. MSB Peelland streeft daarbij naar innovatie, wetenschappelijke ondersteuning en de inzet van moderne technieken en verlangt van haar medewerkers dat zij hierin participeren.

CASE
Wij willen onze nieuwe collega’s zo goed mogelijk begeleiden. Eén van onze instrumenten is CASE. Samen met het Elkerliek ziekenhuis investeren wij in het Curriculum Aankomende Specialisten Elkerliek (CASE). Hierbij reserveren we een paar dagen als introductie van onze nieuwe collega’s, waarbij we hen informeren over de gang van zaken en procedures in het Elkerliek. Daarbij werken we uiteraard ook aan de cohesie in de groep, zodat de nieuwe collega al begint met een netwerk.

NIAZ kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid van zorg binnen het ziekenhuis en andere organisaties waarin wij werkzaam zijn, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de desbetreffende Raad van Bestuur en onze medische specialisten. Hierbij is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid. De activiteiten van onze medische specialisten dienen erop ingericht te zijn om kwaliteit en veiligheid te bevorderen en te borgen.

De medisch specialisten van MSB Peelland werken allen volgens de accreditatienormen van het Nederlandste Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ), waardoor de kwaliteit voortdurend wordt geborgd en verbeterd. Hierdoor is er sprake van een herkenbare verbetercultuur, waarop wij trots zijn. Evenals op dit hoogst aangeschreven kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen!

Toekomst

In de toekomst gaan we ons palet aan zorg verder uitbreiden. Zo willen we dan ook graag aan de groeiende behoefte voldoen om ook onverzekerde zorg te leveren, zoals cosmetische ingrepen, vasectomie, etc.

Ook E-health zal een steeds grotere rol gaan spelen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld door middel van apps. Teleconsulten worden nu al door ons toegepast. Deze online dienstverlening zullen we in de toekomst verder uitbouwen.

Klantbeloften

MSB Peelland staat volledig achter de klantbeloften van het Elkerliek ziekenhuis. Dit betekent o.a. dat we ons uiterste best doen om elk contact zo prettig mogelijk te maken. Wij staan samen voor de volgende klantbeloften:

Gastvrije ontvangst
Wij vinden het belangrijk dat iedere patiënt zich welkom voelt. Als patiënt, maar ook als gast. Ook al is het contact soms maar kort, het moet waardevol en prettig zijn. We houden de wachttijden kort en als dat niet lukt, informeren we de patiënten daarover. 

Meepraten over behandeling
Meedenken over de eigen behandeling komt de zorg ten goede. We gaan het gesprek aan en luisteren naar de wensen, behoeften en verwachtingen van iedere patiënt. We leggen de verschillende behandelmogelijkheden voor en bepalen samen de behandelroute die het beste past.

Waardevolle mening en brengt ons verder
De ervaringen van onze patiënten geven ons inzicht in de kwaliteit van de zorg en diensten die we bieden en helpt ons de zorg te verbeteren.

Bereikbaar op verschillende locaties

Onze 15 O.E.’s zijn bereikbaar op verschillende locaties. Zo zijn in Helmond alle afdelingen voor alle soorten operaties, intensive care en poliklinieken actief. In Deurne voeren we enkel kleinschalige operaties uit en zijn de poliklinieken actief. In Asten en Gemert werken we alleen poliklinisch. Gastvrijheid en de best mogelijke persoonlijke zorg zijn de herkenbare overeenkomsten op al onze locaties.

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert