Samenwerkingsverbanden

Om goede zorg op maat te kunnen blijven leveren, is een goede samenwerking belangrijk. Jaarlijks maken we zowel in- als extern sluitende afspraken om de kwaliteit van onze zorg en de inzet van onze medisch specialisten en overige medewerkers te borgen en verder te ontwikkelen.