Samenwerkingsverbanden

Om goede zorg op maat te kunnen blijven leveren, is een goede samenwerking belangrijk. Jaarlijks maken we zowel in- als extern sluitende afspraken om de kwaliteit van onze zorg en de inzet van onze medisch specialisten en overige medewerkers te borgen en verder te ontwikkelen.

Verder hebben wij nauwe contacten met o.a. de volgende partijen samen om het hoogst haalbare te bereiken: