Anesthesiologie

De anesthesioloog is verantwoordelijk voor de veiligheid van een patiënt tijdens een operatie of ingreep. Hij/zij onderzoekt of de patiënt de operatie en narcose lichamelijk aan kan en welke vorm van anesthesie het meest geschikt is en bespreekt dit vooraf met de patiënt. Daarnaast bewaakt de anesthesioloog de vitale functies van een patiënt tijdens een verblijf op de OK. Een deel van onze anesthesiologen is ook pijnspecialist. Dit betekent dat zij sinds de opening van ons pijncentrum in 2006 ook zorgdragen voor chronische pijnbestrijding.