Bestuur

Het bestuur van MSB Peelland wordt benoemd door de vergadering van maten. Het bestuur richt zich op het algemene beleid en structuur van de organisatie MSB Peelland. Het bestuur is namens alle maten van het MSB de gesprekspartner voor de instellingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is of wordt aangegaan.

Het bestuur bestaat sinds augustus 2022 uit de volgende vijf leden:

Overlegvorm binnen MSB Peelland

De vergadering van maten
Het bestuur van MSB Peelland vergadert 8 keer per jaar met haar maten in de vergadering van maten.

Hier legt het bestuur verantwoording af en worden de belangrijkste bestuurszaken en de jaarstukken besproken en eventuele onderwerpen in stemming gebracht.

De begroting van MSB Peelland wordt jaarlijks vastgesteld in de vergadering in de maand december voorafgaande aan het volgende begrotingsjaar.