Disclaimer

Disclaimer
De website van het MSB Peelland biedt patiënten, bezoekers, professionals en overige geïnteresseerden informatie over de gang van zaken en ontwikkelingen in het MSB Peelland.
Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.msbpeelland.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Het MSB Peelland is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van www.msbpeelland.nl of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site.

Veiligheid
Met de groots mogelijke zorg probeert het MSB Peelland de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft het MSB Peelland hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan MSB Peelland. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSB Peelland.

Cookies
Bij het gebruik van deze website worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt door het MSB Peelland gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast om informatie over het bezoek en het gebruik van de website te verkrijgen. Zie voor meer informatie of het wijzigen van uw voorkeuren onze Cookie Policy.

Links
Op de website van het MSB Peelland staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door het MSB Peelland beheerd en het MSB Peelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

E-mail
Door het MSB Peelland verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Het MSB Peelland staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails.

Contact
Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactieraad website van het MSB Peelland. Voor vragen over en reacties op de site kunt u contact opnemen met de webmaster van het MSB Peelland: info@msbpeelland.nl. U kunt dit adres niet gebruiken om vragen te stellen aan medewerkers van het ziekenhuis. Ook verzoeken wij u dit e-mailadres niet te gebruiken om ons informatie, voorlichtings- of reclamemateriaal toe te sturen.