Cardiologie

Onze O.E. is een goed samenwerkende groep van 7 cardiologen die de tweedelijns cardiologie in volle breedte uitoefent. Onze poliklinieken zijn uitgerust met de modernste echoapparatuur en wij bieden op elke spreekuur locatie directe diagnostiek (echo en ergometrie) voor onze nieuw verwezen patiënten, dat zorgt voor snelle diagnose met korte wachttijd. Verdere beeldvorming van het hart is beschikbaar, zoals een MRI in samenwerking met radiologie.

Er is goede samenwerking met cardiologen van CZE en UMCN voor plaatsing ICD dan wel EFO en ablatie bij ritmestoornissen. Acute infarcten gaan direct naar CZE voor PCI. Indien er geen spoedindicatie is, overleggen cardiologen en cardio-thoracale chirurgen of PCI, CABG of klepvervanging noodzakelijk is.

De eerste harthulp met hartbewaking wordt verzorgd door basisartsen en CCU verpleegkundigen onder supervisie van de dienstdoende cardioloog. Een physician assistent verzorgt patiënten op de verpleegafdeling en de boezemfibrillerenpolikliniek. De hartfalenpolikliniek wordt door twee ervaren verpleegkundigen bemand. Onze vakgroep participeert in research middels deelname aan de WCN en heeft een regionale samenwerking met het Nederlands Hart Netwerk.