Interne Geneeskunde

Onze O.E. Interne Geneeskunde bestaat uit 10 internisten. Binnen de Interne Geneeskunde vertegenwoordigen we diverse specialismen, te weten diabetes zorg, infectie zorg, oncologie, hematologie en nefrologie, naast de algemeen interne geneeskunde. We worden ondersteund door verpleegkundige specialisten en binnenkort ook door Physician Assistants.

We werken nauw samen met de specialisten in ons ziekenhuis en met de omliggende klinieken om de zorg te garanderen op de plek waar hij thuis hoort; dicht bij als het kan, verder weg als dat voor de specialisatie gewenst is.

We streven naar een goede samenwerking met de eerste lijn. Wat ons bindt is de zorg op maat, de vakkennis en de aandacht voor onze patiënten.