Longziekten

Wij zijn een groep enthousiaste allround longartsen. Onze focus ligt de laatste jaren steeds meer op subspecialisaties, zoals:

Longkanker
Drie van onze specialisten houden zich fulltime bezig met behandelen. Daarnaast volgen zij alle zich snel opvolgende ontwikkelingen op de voet. Ze werken intensief samen met het Radboud UMC (Nijmegen) in het kader longkankernetwerk. Zo kunnen wij binnen onze O.E. specialistische zorg dichtbij huis én academische zorg bieden via dit netwerk.

Ernstig astma
Twee van onze specialisten en twee longverpleegkundigen volgen nauwgezet alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ernstig astma. We zijn trots dat we ook binnen onze beroepsvereniging NVALT een erkend behandelcentrum zijn voor biologicals als behandeling voor ernstig astma. De specialisten van onze O.E. hebben een goede samenwerking met de huisartsen in de regio, waarbij ze streven naar integrale astma/COPD zorg.

Slaapapneu
Drie van onze specialisten zijn gespecialiseerd in slaapapneu, waarbij ze zeer nauw samenwerken met de KNO artsen, neurologen en kaakchirurgen in ons ziekenhuis.

Tuberculose coördinator
Een van de longartsen is de tuberculose coördinator van het Elkerliek ziekenhuis

Onze toekomstvisie
We willen onze zorg voortdurend verbeteren door bijvoorbeeld nog meer gebruik te maken van de hedendaagse technologieën. Zo willen we ‘E-health’ steeds meer implementeren in de praktijk. Een van de voorbeelden waarmee we in de toekomst hopelijk aan de slag kunnen, is het zogenaamde ‘beeldbellen’. Direct contact vanuit huis met onze O.E., wat mogelijk een bezoek aan het ziekenhuis kan voorkomen.